dilluns, 25 de març del 2013

Reunió zero del Moviment d’Educació Popular


El dilluns 11 de març es va celebrar la reunió zero del Moviment d’Educació Popular amb la participació de 18 entitats. Un punt de partida ple d’opinions, de punts de vista i d’una voluntat compartida: fer realitat el Moviment, conscients que un moviment no el fan els participants a una reunió, es fa caminant poc a poc i amb una visió àmplia i plural.

És positiva la confluència d’entitats i persones que procedeixen de diferents tradicions però amb un mateix objectiu. És clau, tant per a la renovació pedagògica com per a l’escoltisme i l’esplai, associar-se. El fet d'impulsar el Moviment en un context de regressió i adversitat demana fer-ho des de la reflexió, plantejant una proposta en positiu d’educació, i des de la reivindicació a partir de la visibilitat pública.

Es planteja què s’ha de fer: Un moviment plural, participatiu i que ha de fugir de dogmatismes de tota mena. Cal tenir clar què no es vol fer i deixar clar què es vol fer. Cal establir debats a fons sobre l’educació. Fan falta espais de reflexió profunda. Cal transmetre una idea d’educació emancipadora al mateix temps que pensem com evitem la deconstrucció del model d’educació pública actual, perquè estem en un moment de resistència d’allò que volen fer caure. Per tant, caldrà defensar la comunitat sencera sense dogmatismes, però ser molt curosos en l’ampliació del Moviment.

Es planteja el com: El procés –que cal definir– és tan important com el resultat final. El procés de constitució hauria de ser ràpid i el procés d’estructuració hauria de ser lent. La mobilització ha de ser sobre coses concretes i localitzades. Cal fer el debat a escala nacional i a escala territorial, sabent que les dinàmiques territorials són força diferents de la lògica nacional. Des de l’organització democràtica, caldrà cercar la forma de comunicació que faciliti l’articulació territorial. Perquè s’ha acabat el temps de les capelletes i cal apropar-se en la microrealitat. Cal un Moviment rigorosament democràtic i transparent i defugir d’estructures de gestió.

S’acorda: Elaborar un document de bases que concreti els objectius que es volen. Un document de bases ampli, dinàmic, potser canviant, clar, concret i senzill, perquè els infants i joves el puguin conèixer i opinar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada