dijous, 26 de gener del 2012

Per què Rosa Sensat no pot donar suport a la Iniciativa Legislativa Popular per recuperar la sisena hora


Des del nostre punt de vista l'anomenada “sisena hora” ha tingut tres problemes:

1. Perquè no ha aportat cap millora. Resulta absolutament prematur valorar amb un mínim rigor si una hora més de classe pot tenir influència o no en els resultats d'unes proves acadèmiques, atès el poc temps de durada, a banda que és molt difícil, per no dir impossible, atribuir els resultats d’una prova a una única variable. En educació, per poder valorar l’impacte d’una mesura cal temps i precisió. Cal recordar que és conegut i estudiat que més hores de classe no significa la garantia d'uns millors aprenentatges i tampoc uns millors resultats acadèmics.

2. Perquè no ha contribuït a la conciliació. Una hora més de classe no ha significat més hores d’estada a l’escola i, per tant, en cap cas ha contribuït a conciliar la vida familiar i laboral. Només ha fet que les hores d’estada a l’escola siguin més econòmiques.

3. Perquè no s’ha implantat de manera progressiva i d’acord amb les escoles. Tal i com s’ha implantat ha representat un greu problema d’organització a moltes escoles, tant en els temps de relació i treball
amb els infants com, especialment, en els temps de reunió dels equips. Des del nostre punt de vista cal reclamar més i millor escola pública per a Catalunya, perquè és des d’aquesta que es pot garantir la igualtat i la cohesió social de tots i per a tots els infants. Amb polítiques d’equitat, és a dir, donant més recursos a l’escola pública perquè és la que més es compromet a fer-ho realitat.

Per tant, considerem imprescindible:

1. Recuperar els mestres que havien estat contractats, per poder garantir una organització del temps escolar amb més professionals que permetin noves maneres de treball, més flexibles i amb grups més petits.

2. Garantir la conciliació. Cal planificar i crear espais i temps de lleure públics per donar resposta a les noves necessitats socials que tenen moltes de les famílies de Catalunya. Uns espais i temps necessàriament públics, com a peça bàsica de l’equitat avui.

3. Prioritat dels recursos, i més ara que s’està vivint una injusta crisi econòmica. Cal donar prioritat a l’escola i als espais de lleure públics, per no caure en una crisi de valors abandonant al mercat allò que és un dret dels infants i un deure del govern.

Gener de 2012

1 comentari:

  1. Comparteixo l'anàlisi: crec que importa més el contingut de l'hora que si és una de més o menys. Els espais de coordinació són bàsics a totes les etapes

    ResponElimina