dilluns, 27 de juny del 2011

El futur de l’educació pública a Catalunya

En la situació actual de greu crisi econòmica, les polítiques que vagin en detriment de tots els serveis públics provoquen que el pes de la crisi recaigui sobre els sectors més desafavorits. En moments en què l’increment de l’atur i la precarietat laboral fa que moltes famílies pateixin el risc d’exclusió social, els serveis públics han de ser la garantia per mantenir la dignitat i contribuir a la igualtat d’oportunitats en la vida de totes les persones.

En aquest context pensem que l’atenció al centre, a l’aula, i –el que és més important– a l’alumnat ha de ser prioritària en la inversió pública. En un moment en què el concepte d’educació al llarg de la vida s’està instaurant com a imprescindible, cal fer efectiu el dret a l’educació des de l’educació infantil de primer cicle a tota la resta d’etapes educatives. Tenint en compte la necessitat actual de facilitar que molts joves puguin reintegrar-se al sistema educatiu i no abandonar prematurament els estudis, cal una planificació i una oferta pública adequades i suficients per atendre tota la demanda.

Els darrers anys, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha anat fent retallades que incideixen en l’atenció a l’alumnat, els centres, els professionals i els serveis educatius; en definitiva, en tota la comunitat i, el que és més important, acaben incidint en la qualitat educativa.

L’educació és la millor eina que tenim per superar l’actual situació de crisi econòmica i social, i l’educació pública, l’única que pot garantir la cohesió social, els valors de solidaritat, no-discriminació –per raó de nivell social, sexe, llengua, creença o cultura– i la igualtat d’oportunitats d’infants, joves i ciutadania en general.

Emplacem, doncs, el Govern de Catalunya i el Departament d’Ensenyament perquè prenguin decisions per al desenvolupament d’un seguit d’accions i mesures encaminades a consolidar l’educació pública de qualitat com un dret de tota la ciutadania del nostre país. Manifestem la nostra voluntat i el nostre compromís de treballar per contribuir a la millora i a l’enfortiment de l’educació pública i fer arribar aquelles mesures concretes que creiem necessàries en aquests moments i fer propostes per fer-les possibles.

Perquè això sigui possible cal dotar l’educació pública del valor que es mereix i fomentar la coresponsabilitat del professorat, les famílies, l’alumnat, l’administració local i l’entorn dels centres afavorint, de manera especial, la conciliació de la vida laboral de les famílies amb el ritme i el funcionament dels centres educatius.


(Editorial de la revista PERSPECTIVA ESCOLAR 355)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada