dilluns, 13 de maig del 2013

Nosaltres diem no


Nosaltres diem no a l’esborrany de Decret de plantilles i provisió de llocs docents, per raons de forma i de fons.
Nosaltres diem no perquè l’esborrany de Decret és llarg, feixuc, de difícil comprensió per a les persones poc avesades al llenguatge administratiu, amb una forma de llenguatge més pròpia d’altres temps. Una llei democràtica ha de ser comprensible per a qualsevol ciutadà.
Nosaltres diem no perquè l’esborrany de Decret fa evident i reforça una idea de direcció d’escola i institut que no compartim, perquè atorga tot el poder de decisió a una persona, el director o la directora.
Nosaltres diem no perquè en una societat democràtica considerem bàsic que a l’escola i l’institut les decisions siguin preses democràticament, amb l’equip de mestres i professors, amb les famílies i els infants i joves. S’ha d’incloure la comunitat sencera.

Per tant, proposem que totes les escoles i instituts que comparteixin el nostre posicionament, d’acord amb l’autonomia de què disposen, es proposin estabilitzar els seus equips, però mantenint i reforçant la participació democràtica en la presa de decisions, com un element definidor del seu projecte, de la seva pràctica i com a resistència necessària per fer front als models que es volen imposar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada